Diamant

De prijs en kwaliteit van een diamant is afhankelijk van 4 verschillende factoren, ook wel de 4 c`s genoemd, carat, colour, clarity en cut

Diamanten

Carat:

Het gewicht van een diamant wordt aangeduid met de eenheid karaat .  Een karaat is afgeleid van het gewicht van een pitje van de johannessbroodboom wat constant 0,2 gram weegt.  Het karaat gewicht wordt onderverdeelt in punten, waarbij een karaat uit 100 puntjes bestaat. Een 10 punter weegt dus 0,10 karaat. De prijs van een diamant groeit exponentieel 1 karaat kan wel 4 keer zo duur zijn als een diamant van de zelfde kwaliteit 0,5 karaat.

karaat

Naast de briljant zijn er nog vele andere slijpvormen waarvan dit de meest voorkomende zijn:

Color:

Een zuivere diamant is kleurloos. Meestal geldt dan ook; des te minder kleur, hoe zuiverder en dus waardevoller. Veel voorkomende verkleuringen zoals geel laten de waarde van de diamant dalen. Minder voorkomende kleuren zoals roze en blauw zorgen daarentegen voor een waardestijging

De kleur wordt bepaald aan de hand van een set ijkstenen (de masterstones). Dit is een door verschillende vooraanstaande diamantairs beoordeelde verzameling stenen met verschillende kleuren in de hoogste graden die als standaard worden beschouwd. De beoordeling gebeurt meestal visueel . Tegenwoordig zijn er ook elektronische beoordelingen mogelijk, bijvoorbeeld door een fotospectrometer.

Het IDC (International Diamond Council) gebruikt het volgende kleurenschema:

D Fijnste wit+
E Fijnste wit River
F Fijn wit+ Top Wesselton
G Fijn wit Top Wesselton
H Wit Wesselton
I Licht getint wit+ Top Crystal
J Licht getint wit Crystal
K Getint wit+ Top Cape
L Getint wit Top Cape
M Getinte kleur Cape
N Getinte kleur Low Cape
O Getinte kleur Very Light Yellow
P-Z Getinte kleur Light Yellow

kleurschaal diamant

Clarity:

Zuiverheid van geslepen diamant. De steen kan zowel in- als uitwendig kenmerken vertonen. Inwendige bestaan deze veelal uit gletsen (inwendige scheuren), resten koolstof die niet geheel uitgekristalliseerd zijn of insluitingen van stikstof.
Ze komen in allerlei vormen voor maar ook in diverse gradaties van intensiteit. Het zijn groeilijnen die de opbouw van de ruwe steen laten zien.
Ook zijn er uitwendige kenmerken zoals “baard”, die overblijft wanneer de steen te hard gesneden is, en “nijf” die achterblijft wanneer de steen zuinig gesneden is. Beide kenmerken zijn op de rondist te zien.

Al deze kenmerken bepalen de zuiverheid van de steen die in verschillende categorieën wordt ingedeeld: IF, VVS1, VVS2, VS1, VS2, SI1, SI2, P1, P2, P3. De beoordeling hiervan gebeurt altijd visueel met een loep en onder een lamp die een licht uitstraalt gelijkwaardig aan daglicht. De loep heeft een vergroting van 10.

Tabel voor de zuiverheid t.o.v. zichtbaarheid van de inwendige kenmerken:

IF internal flawless Geen enkel kenmerk is zichtbaar met de loep

VVS1 en VVS2 Very very small internal characteristics De kenmerken zijn erg moeilijk tot moeilijk te vinden met de loep

VS1 en VS2 Very small internal characteristics De kenmerken zijn vrij gemakkelijk te vinden met de loep

SI1 en SI2 Small internal characteristics De kenmerken zijn gemakkelijk tot erg gemakkelijk te vinden met de loep

P1 Pique 1 De kenmerken zijn moeilijk te vinden met het blote oog door de bovenkant van de diamant

P2 Pique 2 De kenmerken zijn makkelijk te vinden met het blote oog en hebben weinig invloed op de schittering van de diamant

P3 Pique 3 De kenmerken zijn erg gemakkelijk te vinden met het blote oog en hebben invloed op de schittering van de diamant

helderheidsschaal diamant

Cut:

Om een diamant optimaal te laten sprankelen is het belangrijk dat de steen in de juiste verhoudingen geslepen is. Dit is van cruciaal belang. In een optimale situatie valt het licht op de bovenkant , de tafel van de diamant en wordt vervolgens intern zo gereflecteerd dat het ook weer via de tafel de diamant verlaat. Als de diamant verkeerd is geslepen dan verlaat het licht of, een gedeelte daarvan, de steen al aan de zijkant waardoor de diamant geen mooie schittering bevat.

Het maaksel van de diamant wordt volgens 3 parameters bepaald: proporties, afwerkingsgraad en symmetrie. Voor elke parameter gelden 4 kwaliteitsnormen: excellent-very good-good-fair

De briljantvorm is het meest voorkomende en bekendste diamantslijpvorm. Dit slijpsel is ontworpen om het meeste licht te reflecteren en heeft 57 facetten.

kwaliteit snede diamant
https://milldiamonds.com/wp-content/uploads/2020/05/1200x1200px-yellow-diamonds1.-jpg.jpg

Gele diamant

https://milldiamonds.com/wp-content/uploads/2020/05/1200x1200px-bunte-1witgoud-huiscollectie-solitair-met-diamant.jpeg

Huiscollectie solitair gezet met diamant

https://milldiamonds.com/wp-content/uploads/2020/05/1200x1200px-lehman-1-losse-diamant-witgouden-huiscollectie-alliance-ring.jpg

Huiscollectie alliance ring tijdens het zetten